In Nederland zijn tal van organisaties actief bezig met (het verbeteren van) het milieu en directe leefomgeving. Vaak zijn deze organisaties afhankelijk van de inzet van vrijwilligers of donaties van gulle gevers. Heeft u er wel eens aan gedacht om u in te zetten als vrijwilliger of een donatie te geven als gulle gever om Nederland mooi te houden? Wellicht staat in de lijst hieronder een organisatie waar u iets voor zou willen betekenen.

Landelijk

Stichting Noordzee 
Stichting Noordzee is een organisatie die een schone zee, ruimte voor de natuur, natuurvriendelijke energie en duurzaam voedsel nastreeft.

Ark Natuurontwikkeling 
Ark realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Ark ziet natuurontwikkeling in de context van maatschappelijke belangen als recreatie, delfstoffenwinning en  klimaatadaptatie, en streeft naar vrije toegankelijke natuur.

Vlinderstichting
Kennis, draagvlak en mensen zijn de belangrijkste pijlers van het werk van de Vlinderstichting. Het uiteindelijke doel: meer vlinders en libellen dan nu, zowel in natuurgebieden als bij iedereen in de tuin.

Bomenstichting
De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. U kunt bij de Bomenstichting terecht met vragen over dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen, geschillen over bomen enz.

Waddenvereniging
Ben jij ook verliefd op het Waddengebied? En wil je het ook beschermen? Wij ook! Samen met zo'n 40.000 waddenliefhebbers komt de Waddenvereniging op voor de rust, ruimte en ruige natuur van dit bijzondere Werelderfgoed. Doe je mee?
ikbenopdewadden.nl

Natuur en Milieu Federaties
De Natuur en Milieu Federaties werken vanuit de overtuiging dat iedereen, nu en later, moet kunnen genieten van een mooie en duurzaam Nederland. Zij zetten zich in om duurzame ontwikkelingen te versnellen. Zij zien dat grondstoffen en ruimte steeds schaarser worden, de afhankelijkheid van energie groot is. Allemaal zaken die hun en velen met hun aan het hart gaan. Dat zet hun in beweging.

De Dierenbescherming
De Dierenbescherming zet zich dag in, dag uit, voor dieren in nood. Dat doet zij met hun dierenambulances, dierenopvangcentra, inspecteurs en duizenden vrijwilligers die zij in het land heeft. Zij streeft er ook naar om verstoord dierenwelzijn te verminderen en de situatie voor zowel dier als mens te verbeteren.

Friesland

Landschapsbeheer Friesland
LBF is binnen de provincie Friesland adviseur, ontwikkelaar, verbinder en ambassadeur van het Friese landschap. LBF beschiktover veel kennis en signaleert bedreigingen, maar ook kansen voor het Friese landschap. Jaarlijks steken tienduizend vrijwilligers letterlijk hun handen uit de mouwen on Friesland mooi en duurzaam te houden.

Friese Milieu Federatie
De Friese Milieu Federatie zet zich met hart en ziel in voor een duurzame ontwikkeling van de provincie Friesland. Zij streeft naar een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap. Dit is haar missie en daar wil zij de komende jaren hard aan blijven werken samen met haar leden. samen met haar partners en samen met de Friese burgers. En uiteraard met vrijwilligers!

Groningen

Natuur en Milieufederatie Groningen
De Natuur en Milieu Federatie Groningen werkt aan een mooi en duurzaam Groningen op de gebieden van klimaat en energie, landbouw en voedsel, natuur en landschap, en duurzame bedrijvigheid.

Noord-Holland

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
De Natuur en Milieufederatie Noord Holland maakt zich sterk voor een gezonde leefomgeving en een mooie, duurzame provincie. Daarom ondersteunt zij initiatieven met dit doel. Maar zonder de inzet van vrijwilligers gaat dit niet. Doe je mee?

Gelderland

Natuur en Milieu Gelderland
Natuur en Milieu Gelderland staat midden in het spanningsveld tussen de agrarische sector, ruimte voor de natuur, het milieu en de gezondheid om kritisch te zijn waar nodig en positieve ontwikkelingen aan te moedigen op het gebied van natuur en landschap, energie en milieu, landbouw en voedsel.


Limburg

CNME De Rollen
CNME De Rollen wil de inwoners van de regio inspireren om te komen tot een meer duurzame levenshouding. Dat doet het CNME door kinderen en volwassenen de natuur te laten beleven, ontdekken, onderzoeken en ervaren. Kortom, door te leren van de natuur en te leren denken in kringlopen en systemen.

CNME Maastricht en regio
Het belangrijkste doel van CNME Maastricht is het verbinden van mensen en natuur in Maastricht en de regio. Zij betrekt burgers, bedrijven en overheden bij hun natuurlijke omgeving en zo creëert zij draagvlak voor duurzaam handelen. Dat doet zij op basis van verschillende expertises. En met behulp van de onmisbare inzet van vriwilligers.

Zuid-Holland

CNME De Hooiberg
Bij CNME De Hooiberg kan men terecht voor natuureducatie en natuurbeleving. Daarnaast bezit CNME De Hooiberg een grote collectie aan natuurobjecten, boeken en andere natuurlijke materialen. Door de locatie op de kinderboerderij en de nabijheid van de heemtuin beschikt CNME De Hooiberg over een grote variatie aan levend materiaal. CNME De Hooiberg richt zich op iedereen die iets met natuur- en milieueducatie wil doen.

Zeeland

Zeeuwse natuur en milieu federatie
De Zeeuwse natuur en milieu federatie maakt zich sterk voor een mooi en duurzaam Zeeland. Dat betekent opkomen voor belangrijke en kwetsbare natuur, ook namens de bij ons aangesloten organisaties en leden. Zij bouwt aan de toekomst door nieuwe duurzame initiatieven aan te jagen en toe te werken naar een circulaire maatschappij. Haar kracht zit hem in het verbinden van mensen en ideeën. Vrijwilligers zijn hiervoor broodnodig!

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password